BMW Zavarovanje Avta – Novosti in Zanimivosti

By: bmw-fest

BMW Kasko Zavarovanje

zavarovanje-avtaKot verjetno že veste je kasko zavarovanje neobvezna oblika zavarovanja, katere namen je kritje nastale škode na vašem vozilu. Lastnik vozila praviloma uveljavlja kasko zavarovanje zaradi poškodovanja, uničenja, izginotja vozila ali njegovega dela, do katerega pride na podlagi dogodkov, ki niso odvisni od imetnikove lastne volje. V Sloveniji zavarovalnice ponujajo različne ugodno avto zavarovanje, ki se med seboj ne razlikujejo zgolj po ceni ampak tudi po znamki vozila katerega zavarujete.

 

Kaj Vsebuje Paket BMW Kasko Zavarovanja?

V Osnovi razlikujemo dve oblike kasko zavarovanja. Polni kasko zavaruje vaše vozile za primer vsakršne škode na vašem vozilu, delni kasko pa zavaruje vaše vozilo samo za določene oblike poškodb.

BMW Kasko zavarovanje je praviloma polni kasko in vam nudi zavarovanje vašega vozila za vse primere škode, ki utegne nastati na vašem vozilu kot npr. prometna nesreča z drugim vozilom ali predmetom, demonstracije, vandalizem, kraja. Pri tem je potrebno upoštevati, da je vaše vozilo za določene nevarnosti zavarovano že iz naslova osnovnega zavarovanja ali t.i.delne kombinacije. Torej v primeru, da bo vaše vozilo utrpelo škodo na parkirišču, da bodo poškodovana vaša svetlobna telesa ali da bo škoda nastala kot posledica trčenja z divjadjo, se bo ta škoda krila iz naslova obveznega osnovnega zavarovanja in ne iz naslova kasko zavarovanja – torej vam ne bo potrebno doplačati odbitne franšize.

 

Kaj je Odbitna Franšiza?

Odbitna franšiza pomeni soudeležbo imetnika zavarovanja, pri nastali škodi – zavarovanec se zaveže, da zavarovalnica krije škodo samo do določenega % vrednosti škode, preostanek škode krije zavarovanec sam. Franšiza se obračunava od cene novega avtomobila.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top